Subscribe handy.vn

Cảm nhận khách hàng

Hoan, Cần Thơ

Đặt một bộ dao, nói chung chất lượng cũng ok, inox thật, đóng gói đàng hoàng là thấy ưng rồi.

Bản quyền của
THIẾT BỊ NHÀ BẾP E KITCHEN © 2019